Antislipmeting

Slipweerstandsmeting/ Antislipmeting NEN 7909

Vloerafwerkingen kunnen als “glad” worden ervaren. Dit kan zijn op galerijen, balkons, trappen & bordessen, parkeergarages, zwembaden (in en rondom) en andere (natte) ruimtes. Bijvoorbeeld een betonnen galerijplaat (dicht prefab met wafeltjesstructuur, ribbeltjes of egaal) van een relatief nieuwbouw wordt veelal als glad ervaren, waarbij er met name bij vochtig weer en met leren zolen de resultaten van de slipweerstandsmeting niet wordt gehaald, echter komt het ook voor op behandelde ondergronden, waarbij er te weinig (niet egaal of geen) anti-slip wordt aangebracht.  

Bepalen wrijvingscoëfficiënt (NEN 7909)

Het gecertificeerde GMG 200 meetapparaat meet de dynamische wrijvingscoëfficiënt (μ), waarbij er meestal wordt gemeten met rubberen sleepvoetjes (volgens de procedure CEN/TS 16165) onder droge of natte omstandigheden. De natte omstandigheden worden tijdens de meting (indien nodig) gesimuleerd middels gedemineraliseerd water.

De uitvoering van deze test geeft een waarde weer (waarbij het protocol CEN/TS 16165 de NEN-EN 13893:2002 en de NEN-EN 14041 als onderlegger zijn gebruikt), waarbij er in de Nederlandse norm NEN 7909 een grenswaarde wordt aangegeven (zie hieronder).

Tabel 1 – Eis slipweerstand beloopbaar oppervlak

In NEN 7909 worden eisen voorgeschreven ten aanzien van de slipweerstand van beloopbare oppervlakken in een openbare ruimte.

GMG-200 slipweerstandsmeter
Met onze GMG-200 slipweerstandsmeter bepalen wij de dynamische wrijvingscoëfficient van het te beproeven oppervlak. Deze maat voor de slipweerstand en geeft uitsluitsel over de stroefheid van oppervlakken.

A1 Betononderhoud bepaald in overleg met de eigenaar waar en in welke omstandigheden er wordt gemeten. De NEN 7909 normering is leidend, indien de ondergrond voldoet heeft u als eigenaar een officieel bewijsstuk die voldoet aan de vigerende regelgeving. 

Indien de ondergrond niet voldoet kan A1 Betononderhoud u adviseren voor eventuele oplossingen, zodat uw afwerking c.q. ondergrond weer voldoet, de aangedragen oplossing c.q. maatregel kan uiteraard weer worden beproefd.

BEL ONS!