In opdracht van Accres Apeldoorn heeft A1-BetonOnderhoud de opdracht ontvangen om het recreatie-, en spetterbad zover gereed te maken dat het gevuld kan worden. Bedankt voor deze opdracht en het vertrouwen in ons bedrijf!